2005/Feb/20

วันนี้พี่กึ่ง ส่ง blog แกมาให้อ่าน เรื่องนักฆ่าความฝัน จากคอลัมน์คุยกับประภาส
http://www.bloggang.com/viewdiary.php?id=over&group=2

ผมเลยมานั่งคิดทบทวนตัวเองอยู่นาน

ผมเองก็มีหลายครั้งที่เวลามีใครมาเล่าความคิดอะไร แล้วมักจะแย้งในหัวว่า

"เป็นไปไมได้หรอก"
"ไม่มีทาง เจ๊งแหงๆ"
"ใครเขาบ้าไปทำแบบนั้น"

มานั่งคิดว่าทำไมตอนนั้นเราคิดอย่างงั้น ?
ผมพบว่า บางทีเรามักจะเอาประการณ์ตัวเองเข้าไปจับ
ทั้งที่ความเป็นจริง
บางสิ่งในโลกนี้นั้นก็ต่างกรรมต่างวาระ

เราทำไม่ได้ก็ไม่ได้หมายความว่า คนอื่นจะทำไม่ได้
หรือตอนนั้นเราทำไม่ได้ ก็ไม่ได้หมายความว่าเราจะทำไม่ได้ตลอดกาล

"เรามักติดกับกรอบความคิดในอดีตทั้งๆที่ชีวิตมันวิ่งไปหาอนาคต"

ต่อไปนี้ผมคงต้องแตะเบรคตัวเองไว้บ้าง
เวลามีใครมาเล่าความคิดอะไรแล้วไม่เห็นด้วย

จะได้ไม่ไปฆ่าความฝันใครเขาโดยไม่รู้ตัวedit @ 2006/10/31 01:22:41

Comment

Comment:

Tweet